Feb 16, 2012

Sunnah Nabi, Kajian 14 Hadis - Miftah Fauzi Rakhmat

Disc.15% - Rp27.800,-

Buku ini berupaya memperkenalkan Sunnah Nabi SAW dari rangkaian kajian hadis. Materi yang diulas tidak dimaksudkan untuk merumuskan kesimpulan hukum. Hadis-hadis dibahas untuk menemukan sunnah yang menjadi pedoman hidup kita pada zaman ini. Apakah arti mukmin dan muslim? Bagaimana hidup berjamaah? Kajian sufistik pada hadis-hadis Kanzum Makhfi, zuhud, keramat dan taubat; pemaknaan baru pada konsep amal shaleh, kepemimpinan, umur, ulama, dan fakir miskin; petunjuk Nabi SAW tentang Nishfu Sya`ban, Ramadhan dan haji.]]>

View the Original article