Feb 17, 2012

Peta Portugis dan de Penning van Specx

DUA buah peta Batavia yang sama-sama dibuat pada tahun 1632 menarik perhatian HA Breuning (lihat: Het Voormalige Batavia: Een Hollandse Stedestich [...]