Feb 26, 2012

Pendirian dan Pembongkaran Gedung Harmonie

PADA zamannya Gedung Harmonie, lengkapnya Societeit de Harmonie, merupakan gedung bergengsi. Tidak sembarang orang boleh datang ke tempat ini. [...]